(Chị Thu Hương – phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm)  Trung tâm có các loại phòng chăm sóc như thếnào?
Trả lời: Trung tâm chăm sóc người cao tuôi Nhân Ái có các loại phòng dịch vụ như sau:
– Phòng 1 người
– Phòng 2 người
– Phòng 4 người
– Phòng 8 người
Ngoài ra Trung tâm còn có khu nằm giường chức năng., đáp ứng theo các nhu cầu của gia đình.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *