Chuyên gia chăm sóc Nhật bản với buổi trải nghiệm chăm sóc Người Cao tuổi tại trung tâm

Ngày 20/8/2019, chuyên gia chăm sóc dưỡng lão Nhật Bản đã tới trung tâm trao đổi kinh nghiệm chăm sóc NCT và có buổi trải nghiệp hoạt động chăm sóc NCT tại trung tâm.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *