Tag: 90 phút để hiểu

VTV1- 90 phút để hiểu: Xu thể phát triển của dịch vụ chăm sóc người cao tuổi tại Việt Nam

Cuộc sống của người già trong xã hội hiện đại sẽ như thế nào? Xu thế phát triển nào cho dịch vụ chăm sóc người cao tuổi Việt Nam? Chặng đường sau 10 năm học hỏi và xây dựng đã qua. Nhân Ái bắt đầu hành trình phát triển và mở rộng khi vấn đề…