VTV1- 90 phút để hiểu: Xu thể phát triển của dịch vụ chăm sóc người cao tuổi tại Việt Nam

06/06/2017
Print Friendly, PDF & Email

Cuộc sống của người già trong xã hội hiện đại sẽ như thế nào? Xu thế phát triển nào cho dịch vụ chăm sóc người cao tuổi Việt Nam? Chặng đường sau 10 năm học hỏi và xây dựng đã qua. Nhân Ái bắt đầu hành trình phát triển và mở rộng khi vấn đề...Read More

Cuộc sống của người già trong xã hội hiện đại sẽ như thế nào? Xu thế phát triển nào cho dịch vụ chăm sóc người cao tuổi Việt Nam?
Chặng đường sau 10 năm học hỏi và xây dựng đã qua. Nhân Ái bắt đầu hành trình phát triển và mở rộng khi vấn đề về chăm sóc người cao tuổi đang thực sự được toàn xã hội quan tâm.

 

TAGS :

There are no comments yet

Tin khác đã đăng