Chăm sóc văn hóa tinh thần

Ngoài các hoạt động chăm sóc chuyên môn, Trung tâm rất chú trọng đến đời sống văn hóa tinh thần của NCT nhằm giúp cho NCT dù trong bất kỳ điều kiện sức khỏe nào cũng vẫn được tham gia những hoạt động văn hóa tinh thần, hòa nhập cộng đồng, tạo không khí vui tươi thanh thản của tuổi già.