Mùa Vu Lan Báo Hiếu_ Thời sự Hà Nội ngày 15/8/2016

Mỗi năm cứ đến Lễ Vu lan, câu chuyện về chữ “Hiếu” lại được nhắc đến. Theo quạn niệm truyền thống, con cái phụng dưỡng cha mẹ mới là làm trọn đạo hiếu, và nhiều người còn giữ quan niệm rằng, đưa cha mẹ vào viện dưỡng lão là không làm tròn nghĩa vụ với các đấng sinh thành. Tuy nhiên trong thời đại hiện nay, khi môi trường xã hội thay đổi, quạn niệm này cũng đã dần đổi thay.

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *