Thẻ: chăm sóc người bệnh

Dịch COVID-19 nghề điều dưỡng thiếu nhân lực (28/02/2021)

VOV1 – Dự báo, nghề dành cho nhân viên chăm sóc làm việc trong các cơ sở y tế như bệnh viện, viện dưỡng lão… sẽ gia tăng nhu cầu nhân lực ngay sau đại dịch Covid-19. Tình hình nhân sự điều dưỡng, nghề điều dưỡng tại nước ngoài Ở các nước như Nhật Bản,…