Thẻ: đoàn phúc lợi Y tế tỉnh Fukuoka

Làm việc với đoàn phúc lợi Y tế tỉnh Fukuoka

Ngày 18/3/2016 vừa qua, đoàn phúc lợi Y tế tỉnh Fukuoka đã đến tham quan, làm việc và trao đổi các kinh nghiệm chăm sóc người cao tuổi với đại diện Trung tâm chăm sóc người cao tuổi Nhân Ái.
Đoàn bao gồm chủ tịch Hiệp hội các nhà dưỡng lão tỉnh Fukuoka, chủ các nhà dưỡng lão và các cá nhân đang hoạt động trong lĩnh vực chăm sóc người cao tuổi tại Nhật Bản.