Thẻ: giao lưu quốc tế

Đoàn học sinh Hoa Kỳ thăm quan và tìm hiểu mô hình tại Nhân Ái

Viện Dân số, Sức khỏe và Phát triển (PHAD) phối hợp với trường Đào tạo Quốc tế SIT/World Learning của Hoa Kỳ tổ chức các chương trình Giáo dục Danh dự Quốc tế tại Hà Nội đã tổ chc]s đoàn học sinh đến tham quan và tìm hiểu mô hình chăm sóc người cao tuổi tại Nhân Ái.