Thẻ: hoạt động chăm sóc người cao tuổi

Đón tiếp đoàn Đại biểu dân cử với Chính sách và Pháp luật về Dân số và Người cao tuổi

Đoàn Đại biểu dân cử với Chính sách và Pháp luật về Dân số và Người cao tuổi tham quan và lấy ý kiến tại Trung tâm chăm sóc Người cao tuổi Nhân Ái
Ngày 15/10/2015, Đoàn Đại biểu dân cử với chính sách và pháp luật về dân số và NCT đã chọn Trung tâm chăm sóc NCT Nhân Ái làm đơn vị đại diện để lấy ý kiến nhằm hoàn thiện các văn bản luật về các chính sách cho NCT.