Thẻ: nhân viên chăm sóc

Trung tâm Đào tạo Nhân viên chăm sóc

Hiểu được nhu cầu cấp bách về nguồn nhân lực chăm sóc người cao tuổi trong nước cũng như nước ngoài, Công ty Cp Quốc tế Nhân Ái đầu tư một trung tâm đào tạo với đầy đủ trang thiết bị giảng dạy đồng bộ nhằm đào tạo những điều dưỡng viên và nhân viên chăm sóc người cao tuổi chuyên nghiệp, không những phục vụ nhu cầu trong nước mà còn cung ứng ra nước ngoài.