Thẻ: thủ tục đăng ký

(Bác Thế Vinh – phường Giảng Võ, quận Ba Đình):  Tôi muốn gửi mẹ vào chăm sóc tại Trung tâm, xin hỏi gia đình cần chuẩn bị các thủ tục như thế nào? Trả lời: Thủ tục để vào trung tâm dưỡng lão bao gồm: – Có người thân bảo lãnh (hoặc cơ quan đoàn thể,…