Tiếp đón làm việc với đoàn công tác tổ chức Lao động Quốc tế (ILO)

Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) là cơ quan của Liên Hiệp Quốc hoạt động trong lĩnh vực tạo cơ hội cho phụ nữ và nam giới có được việc làm bền vững và hiệu quả trong điều kiện tự do, bình đẳng, an toàn và nhân phẩm được tôn trọng. Mục tiêu hoạt động của tổ chức là xúc tiến các quyền tại nơi làm việc, khuyến khích các cơ hội về việc làm bền vững, tăng cường bảo trợ xã hội và đẩy mạnh đối thoại xã hội về các vấn đề có liên quan tại nơi làm việc. Các mục tiêu này được xây dựng dựa trên bốn nguyên tắc chủ chốt của Chương trình Việc làm Bền vững của ILO, lồng ghép các hoạt động của ILO phát triển kinh tế xã hội ở cấp quốc tế, cấp vùng, cấp địa phương và cấp quốc gia.

Tại buổi làm việc, ông Peter Christian Anderson, chuyên gia tư vấn của ILO đã trao đổi với Lãnh đạo công ty CP Quốc tế Nhân Ái về  hoạt động của các nhân viên trong Trung tâm, tìm hiểu về hoạt động đào tạo nhân viên chăm sóc và mong muốn làm việc của các bạn học viên.
IMG_5573

IMG_9946

IMG_9950

IMG_9954

IMG_9958

IMG_9963

IMG_9971

IMG_9972

IMG_9977

IMG_5576

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *